Số lượng                        : 2 người

Bộ phận                         : Advertising Platform

Mô tả công việc

 • Xây dựng hệ thống hỗ trợ bán quảng cáo;
 • Phát triển định dạng quảng cáo mới
 • Phát triển video player tương thích với chuẩn VAST/VPAID/MRAID
 • Phát triển SDK cho video ads trên mobile apps
 • Hỗ trợ publisher (chủ các website) các công việc sau:
  • Tạo và gửi code quảng cáo cho publisher.
  • Theo dõi và quản lý các code đã tạo.
  • Viết hướng dẫn cho publisher.
  • Viết FAQ.
  • Nói chuyện và trao đổi các vấn đề liên quan tới các mẫu quảng cáo.
  • Hỗ trợ thiết lập các thông số quảng cáo theo từng publisher.
  • Tiếp nhận và xử lý sự cố từ publisher.
  • Hỗ trợ các team khác để làm việc với publisher thuận lợi hơn.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp chuyên ngành phần mềm máy tính
 • Kinh nghiệm về kỹ thuật frontend: Javascript, CSS, JSON, XML
 • Nắm rõ các video player như JWPlayer, VideoJS, …
 • Hiểu rõ giao thức nền HTTP, các giao thức kết nối giữa client và server như REST.
 • Nắm được các chuẩn quảng cáo của IAB, đặc biệt các chuẩn về video ads.
 • Đã từng sử dụng các Ad Server như DFP, OpenX là lợi thế.
 • Biết thêm các kỹ thuật / ngôn ngữ lập trình backend (như Java, Python) là một lợi thế.

Cơ hội & chế độ 

 • Cơ hội Phát triển/ Thăng tiến trong sự nghiệp;
 • Tiếp xúc với các hệ thống business ngành quảng cáo online;
 • Môi trường làm việc trẻ năng động;
 • Có cơ hội học hỏi, phát triển;
 • Xem xét và điểu chỉnh lương mỗi năm;
 • Tham gia các hoạt động teambuiding, sinh nhật nhân viên, year end party, sinh nhật công ty…
 • Hưởng tháng lương thứ 13;
 • Thưởng theo kết quả kinh doanh cuối năm

Hình thức ứng tuyển

 • Ứng viên quan tâm vui lòng gửi thông tin trực tuyến qua địa chỉ Email: [email protected]